SPOLUPRÁCE S ODDĚLENÍM VČELAŘSTVÍ ÚSTAVU ZOOLOGIE, RYBÁŘŠTVÍ, HYDROBIOLOGIE A VČELAŘSTVÍ AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

Je nám ctí propagovat projekt MZE ČR č. "QK22020324" Hodnocení genomické diverzity včely medonosné ve vztahu ke zdravotnímu stavu jejich populací v ČR. Spolupracujeme s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně v projektu studia variability populací včel v Česku. K jeho realizaci jsme shromáždili v průběhu pozdního léta a podzimu roku 2023 vzorky včel z různých okresů ČR, v nichž máme stanoviště v rámci projektu Včely na střechách (www.vcelynastrechach.cz).