Včely na střechách

UMÍSTÍME VČELY NA VAŠI STŘECHU, ABY POMÁHALY PŘÍRODĚ KOLEM NÁS.

Spojte se s naším rodinným včelařstvím a podpořme společně křehký včelí ekosystém. Naši včelaři se skvěle postarají o včelstva v místě vašeho působení. A jako bonus získáte každý rok medovou odměnu.

 

TÍM, ŽE SE ZAPOJÍTE DO PROJEKTU PODPOŘÍTE

přírodu

Podpoříte přírodu ve
městech a budete se
spolupodílet na zachování
ekologického světa pro
budoucí generace.

Ekosystém

Udržitelný výzkum v
křehkém včelím
ekosystému.

Zemědělství

Poznáte, proč včely 
sehrávají nejen ve městech
důležitou roli v opylování
přilehlých sadů, parků, luk
a jak podstatným článkem
jsou v zemědělství.

CO PROJEKT NABÍZÍ

instalace ÚLů   |   SPRÁVA a PÉČE   |   SBĚR MEDU   |   SBĚR DAT   |   VÝZKUM

Profesionální péče o včely a jejich monitoring na našich i vašich webových stránkách. S pomocí moderních technologií zprostředkujeme záznamy o aktuálním stavu a síle včelstva.

PROBEE SYSTÉM

NAŠE senzory uvnitř úlu

Umožňují nám monitorovat akustické signály včelstva v úlu, váhu a teplotu v živých streamech. Naměřená data analyzuje umělá inteligence, poskytuje včelařům aktualizované informace a prediktivní analýzu stavu a života včelstva. Využíváme solární energii pro nabíjení baterií monitorovacího zařízení.

včely na střechách v datech

za rok 2022

Aktuální data ze senzorů

Počet úlů

117 117

Teplota

0

Akustika

0

Hmotnost

0

Tracker

0

hodnoty z medu

testujeme kvalitu

Laboratorním testováním vzorků odebraného medu vám můžeme potvrdit nebo vyloučit negativní dopad uhlíkových stop a znečištění ovzduší v oblasti vaší budovy. Kvalita pylu, včelího vosku a medu poukáže na celkovou vitalitu vašich včelstev. Poznáte, jestli hodnoty znečištění zjištěné z medu přesahují EU limity pro potraviny. Často nám kladete dotazy, zda-li med neobsahuje těžké kovy a pesticidy, pokud pochází právě z urbanisticky hustě osídlených oblastí. Včely ve městech mají bohatší pastvu o rozličné druhy rostlin, od jara do pozdního léta, čímž si zvyšují šanci pro posílení svojí imunity. 

NAŠI PARTNEŘI

 

POZITIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTECH

Spolupráce

prŮBĚh

 

Sjednejte si úvodní osobní setkání s naším odborným včelím poradcem.

Obhlídka lokace úlů a zvážení možnosti umístění včelstva.

Výběr nejvhodnější alternativy spolupráce.

Příprava propojení systému ProBee s úlem a zvolení ideální formy přenosu dat v rámci objektu.

Dodání včelstva včetně kamerových systémů a čidel a jeho propojení s ProBee. Včely našly nový domov.

Kontaktujte nás

4 + 1 =