Včelař specialista

Včelař specialista:

Hledáme zkušené včelaře / včelařky – specialisty, kteří se budou starat o včelstva našich firemních zákazníků na určených stanovištích.

Výhody spolupráce s námi

 • chceme Vám práci co nejvíce zpříjemnit a pokud možno se postarat o veškeré organizační záležitosti. Poskytneme Vám také materiální zázemí nezbytné pro péči o svěřená včelstva.

Co zajistíme

 • kompletní materiální vybavení
 • včely + úly s příslušenstvím
 • úlový deník ProBee v elektronické podobě
 • matky
 • rámky s mezistěnami a zpětný odběr vyřazených plástů
 • zázemí pro medobraní
 • pravidelné odborné školení
 • pravidelné on-line porady v prostředí MS Teams
 • možnost využití poradenství prostřednictvím zřízené skupiny na WhatsApp
 • školení BOZP

Co očekáváme

 • včelařské zkušenosti = schopnost samostatně pečovat o včelstva během kalendářního roku
 • osobní vybavení (ochranný oblek, rukavice, kuřák, rozpěrák)
 • zdravotní způsobilost k výkonu činností náležejících k chovu včel
 • akceptování / přijetí za své našeho způsobu včelaření v nástavkových úlech
 • schopnost samostatně se dopravit na místo (paušální odměna)
 • pečlivá evidence, vedení záznamů, reporting ve webovém systému ProBee včetně fotodokumentace
 • schopnost využívat nástroje on-line komunikace
 • smysl pro detail a organizaci práce, řádná péče o svěřené prostředky a včelstva
 • časovou flexibilitu
 • kultivovanost projevu v případě kontaktu se zákazníkem

Nabízíme

 • práci v hodinové sazbě 200 – 300 Kč / hod.
 • úhradu cestovních nákladů (paušál 6 Kč / km), bez ohledu na typ použitého dopravního prostředku
 • příspěvek 50 % na senzory ProBee pro vlastní včelstva ve stejném počtu, jako bude přidělených včelstev
 • možnost bezplatně se účastnit 1x ročně odborného školení
 • zkušenosti z oblasti profesionální péče o včely
 • případná pomoc s vedením účetnictví / s daňovým přiznáním
 • pracovně právní vztah
  Možnosti spolupráce: DPP – Fakturace bude probíhat na základě živnostenského listu.
  Společně uzavřeme Smlouvu o dílo, Dohodu o ochraně informací a mlčenlivosti.