Včely na střeše

Techmania Science Center, Plzeň

Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání. Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou rovněž námětem populárně-vzdělávacích show a programů v laboratořích a dílnách. Jako iniciátor, partner či koordinátor řady českých i mezinárodních projektů působí tým Techmanie velmi aktivně na poli komunikace vědy; jeho projektové aktivity sahají od pořádání edukativních soutěží či seminářů přes tvorbu vzdělávacích materiálů či organizaci tematických výstav věnovaných potenciálu vědeckovýzkumných center až po národní koordinaci tak významných akcí, jako je např. Noc vědců. Budoucnost projektu Techmanie, u jehož zrodu stála v roce 2005 společnost ŠKODA Investment a.s. a Západočeská univerzita v Plzni, je jasná: Techmania chce být i nadále pevnou součástí neformálního vzdělávání v České republice.
kamera na dně úlu - pohled zezadu

kamera venku

kamera venku 2

Grafy

JAKÉ HODNOTY MĚŘÍME A SLEDUJEME A PROČ

Icon 1
AKUSTIKA
Icon 2
VÁHA
Icon 3
TEPLOTA
Icon 4
KAMERA
Icon 5
GPS
Icon 6
VARROA

AKUSTIKA

Pomocí akustických senzorů umístěných v úlu jsme schopni rozpoznávat celkovou vitalitu včelstva a stavy jako bezmatečnost, stres, stěsnanost v úlu a vyrojení včelstva a to s velkou přesností.

VÁHA

Hmotnost celého úlu včetně stříšky se zátěží. Nárůst při rozvoji včelstva. Na začátku dubna se každým dnem líhne asi 500 nových včel, koncem dubna více než 1 000. To znamená přírůstek 4 000 až 10 000 mladých včel za týden. Včely nosí z přírody pyl, nektar, propolis a vodu. Staví nové plásty. Je jim rozšiřován prostor přidáváním dalších pater. Pokles souvisí s úbytkem včel na konci sezóny a spotřebou pylu a medu, zmenšením prostoru uvnitř úlu ubíráním pater.

TEPLOTA a VLHKOST

Optimální teplota uvnitř úlu se pohybuje kolem 30 – 36°C v produktivní době od jara do pozdního léta. Je to v období, kdy včely dělnice vychovávají plod, tedy larvičky, novou generaci včel. V blízkosti úlu by v tuto dobu měl být vhodný vodní zdroj tak, aby mohly včelky v období veder snižovat teplotu uvnitř úlu a udržovat stálou vlhkost hlavně kolem larviček, které jsou potopené v mateří kašičce. Mateří kašičku produkují včely dělnice a krmí jí nejen své larvy ale i matku a to po celou dobu jejího života. V buňkách se hromadí med, pyl a rozvíjejí larvy. V chladnu se včely shluknou do tzv. včelího chomáče a třesem svých těl produkují teplo. Chladící mechanismus naopak spočívá v odpařování vody větrajícími včelami, čímž se teplota snižuje. V zimním období bez plodu dospělým včelám stačí pro přežití teplota kolem 20°. Pokud teplota uvnitř klesne níž, buď je špatně umístěný senzor nebo není něco se včelami v pořádku. Počasí - venkovní teplota a vlhkost. Včely začínají vyletovat z úlu při teplotách mezi 10-15° C a nelétají za deště, což signalizuje vlhkost nad 90°.

KAMERA

Vnitřní kamera sleduje dno jednoho z úlů - spodní část rámečků s plásty v dolním patře.

GPS

Přesná poloha úlu.

VARROA

Náš systém, který využívá strojového učení je také určený pro vizuální rozpoznání roztoče varroa destructor. Pomocí fotografie pořízené z podložky pod úlem počítač sám vyhodnotí zamoření úlu.​ Roztoč varroa je nebezpečným parazitem, který se živý již zárodky nevyvinutých včel, ničí jejich imunitu a způsobuje úhyny kolonií a je v současnosti považován za jednu z největších hrozeb úhynů.​