Včely na střeše

ACCACE

Zodpovědně a ohleduplně přistupujeme nejen k našim klientům. Stejný respekt chováme také k lidem, přírodě i kultuře všude, kde působíme. Na globální úrovni jsme to nazvali strategií 3P – People, Planet and Profits – Lidé, Planeta a Zisky. Zní to vznešeně, ale myslíme to jednoduše. Chceme, aby si naše podnikání rozumělo s komunitou, ve které žijeme. K lidem a životnímu prostředí přistupujeme s respektem a pomáháme tam, kde cítíme, že je to potřeba. Ochrana prostředí má mnoho podob. Každý z nás k ní může přispět drobnými kroky v každodenním životě. Ve všech pobočkách Accace dbáme na třídění a redukci odpadu, využíváme moderní technologie, abychom šetřili papírem, a používáme recyklované materiály. Protože se snažíme stále posouvat dál, adoptovali jsme svůj vlastní včelí úl a navazujeme spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, které působí v oblasti ochrany přírody.
kamera na dně úlu - pohled zezadu

kamera venku

Grafy

JAKÉ HODNOTY MĚŘÍME A SLEDUJEME A PROČ

Icon 1
AKUSTIKA
Icon 2
VÁHA
Icon 3
TEPLOTA
Icon 4
KAMERA
Icon 5
GPS
Icon 6
VARROA

AKUSTIKA

Pomocí akustických senzorů umístěných v úlu jsme schopni rozpoznávat celkovou vitalitu včelstva a stavy jako bezmatečnost, stres, stěsnanost v úlu a vyrojení včelstva a to s velkou přesností.

VÁHA

Hmotnost celého úlu včetně stříšky se zátěží. Nárůst při rozvoji včelstva. Na začátku dubna se každým dnem líhne asi 500 nových včel, koncem dubna více než 1 000. To znamená přírůstek 4 000 až 10 000 mladých včel za týden. Včely nosí z přírody pyl, nektar, propolis a vodu. Staví nové plásty. Je jim rozšiřován prostor přidáváním dalších pater. Pokles souvisí s úbytkem včel na konci sezóny a spotřebou pylu a medu, zmenšením prostoru uvnitř úlu ubíráním pater.

TEPLOTA a VLHKOST

Optimální teplota uvnitř úlu se pohybuje kolem 30 – 36°C v produktivní době od jara do pozdního léta. Je to v období, kdy včely dělnice vychovávají plod, tedy larvičky, novou generaci včel. V blízkosti úlu by v tuto dobu měl být vhodný vodní zdroj tak, aby mohly včelky v období veder snižovat teplotu uvnitř úlu a udržovat stálou vlhkost hlavně kolem larviček, které jsou potopené v mateří kašičce. Mateří kašičku produkují včely dělnice a krmí jí nejen své larvy ale i matku a to po celou dobu jejího života. V buňkách se hromadí med, pyl a rozvíjejí larvy. V chladnu se včely shluknou do tzv. včelího chomáče a třesem svých těl produkují teplo. Chladící mechanismus naopak spočívá v odpařování vody větrajícími včelami, čímž se teplota snižuje. V zimním období bez plodu dospělým včelám stačí pro přežití teplota kolem 20°. Pokud teplota uvnitř klesne níž, buď je špatně umístěný senzor nebo není něco se včelami v pořádku. Počasí - venkovní teplota a vlhkost. Včely začínají vyletovat z úlu při teplotách mezi 10-15° C a nelétají za deště, což signalizuje vlhkost nad 90°.

KAMERA

Vnitřní kamera sleduje dno jednoho z úlů - spodní část rámečků s plásty v dolním patře.

GPS

Přesná poloha úlu.

VARROA

Náš systém, který využívá strojového učení je také určený pro vizuální rozpoznání roztoče varroa destructor. Pomocí fotografie pořízené z podložky pod úlem počítač sám vyhodnotí zamoření úlu.​ Roztoč varroa je nebezpečným parazitem, který se živý již zárodky nevyvinutých včel, ničí jejich imunitu a způsobuje úhyny kolonií a je v současnosti považován za jednu z největších hrozeb úhynů.​