MEDIA & NEWS

they wrote about us

Techmania Bee Tower

Techmania Bee Tower

Článek 19.04.2021 – Včelí společenství skvěle ovládá znalost matematiky, astronomie i časoprostorové orientace.

BuzzFeed článek

BuzzFeed článek

A passionate beekeeper has developed software that ensures the health of a colony by analysing sounds recorded inside the hive.